Groepscursussen

De groepscoaching is een uitermate effectieve methode. Onder goede begeleiding ontstaat er tijdens de groepscoaching een dynamiek waarin mensen van elkaar willen en kunnen leren. Steun, humor, warmte, respect en veiligheid kenmerken de groepscoaching, waardoor er een mooie blijvende verandering ontstaat.

Naast de vele kennis over voeding die je leert tijdens de groepscoaching, werken we aan onze denkwijze (mindset) wat ons gedrag bepaalt en ons gedrag bepaalt grotendeels onze resultaten.

Het komt regelmatig voor dat mensen leren van de manier waarop de ander iets doet; “oooh doet hij dat zo, dat kan natuurlijk ook!” Veel vaker nog zien we een zucht van verlichting, wanneer duidelijk wordt dat groepsgenoten op vergelijkbare wijze strugglen met iets. De saamhorigheid van een groep werkt snel en effectief.

Groepscoaching van Hilst staat voor een respectvol en warm groepsproces met een lach én een doeltreffend resultaat.